Izaberite stranicu

Radno pravo

MS Legal tim je svestan osetljivosti i kompleksnosti prirode radnog odnosa poslodavca i zaposlenog, te pažljivo pristupa slučajevima koji se tiču radnog prava, uzimajući u obzir ljudski faktor u različitim životnim situacijama i detaljno analizirajući celokupnu radnopravnu dokumentaciju i praksu.

Naš tim eksperata za radno pravo zastupa klijente u svim fazama i aspektima radnopravnih odnosa, od zasnivanja do prestanka radnog odnosa, uključujući sastav i pripremu celokupne radnopravne dokumentacije, rešenja, ugovora sa zaposlenima, direktorskih ugovora, pravilnika o radu, dokumentacije neophodne za otkazivanje ugovora o radu, sve do sastavljanja podnesaka i zastupanja u sudskim postupcima.

Usluge našeg advokatskog tima podrazumevaju davanje pravnih saveta i podršku HR odeljenjima u slučajevima internacionalnog zapošljavanja i zapošljavanja preko agencija, pribavljanja radnih dozvola i u ostalim pratećim ali neophodnim upravnim postupcima.

MS Legal tim razume potrebe svojih klijenata, i pruža pravnu podršku u svakodnevnim poslovnim situacijama, koje takvu podršku zahtevaju, uključujući i disciplinske mere i otkazivanje ugovora o radu, mobing i diskriminaciju na radu.

Imajući u vidu širinu koju podrazumeva oblast radnog prava i nemogućnost navođenja svih aspekata u kojima naši advokati pružaju pravnu pomoć, u nastavku je pregled samo nekih od oblasti radnog prava u kojima pružamo pravne usluge, uz mogućnost zastupanja i u drugim slučajevima.

 

  • Sastavljanje celokupne radnopravne dokumentacije;
  • Postupak u slučaju tehnološkog viška;
  • Postupak otkaza;
  • Reorganizacija;
  • Zapošljavanje stranaca i zapošljavanje preko agencija;
  • Diskriminacija i mobing;
  • Due Diligence radnog aspekta u poslovanju privrednih društava;
  • Pravna podrška u ostalim oblastima radnog prava.