Izaberite stranicu

Nepokretnosti

MS Legal advokatski tim zastupa klijente u situacijama planiranja izgradnje novih objakata, preko nadzora nad legalnim sporvođenjem građevinskih radova na objekatima, pa do sticanja novih nepokretnosti i njihovog korišćenja, legalizacije ili davanja u zakup.

Istovremeno sa razvojem građevinskih projekata, MS Legal obavlja pravni deo posla koji se tiče izgradnje novih nepokretnosti naših klijenta. Bilo da je u pitanju provera vlasničnog statusa zemljišta pre odlučivanja za kupovinu ili istraživanje rizika prometa nepokretnosti, pa sve do pripreme pojedinačnih ugovora sa izvršiocima kako bi se projekat sproveo uspešno i u roku u celosti, MS Legal svojim klijentima pruža kompletnu pravnu uslugu u ovoj oblasti.

Neki od slučajeva u kojima naš tim advokata pruža pravne usluge u vezi sa nepokretnostima:

 • Razvoj građevinskih projekata;
 • Due diligence u oblasti nepokretnosti (pravna analiza);
 • Finansijski aspekt nepokretnosti;
 • Sastavljanje ugovora o prometu nepokretnosti;
 • Savetovanje i zastupanje u pogledu statusa i promene statusa zemljišta;
 • Analiza i odabir modela građevinskih ugovora;
 • Pravo zakupa;
 • Zastupanje u imovinskopravnim sporovima;
 • Zastupanje pred nadležnim organima radi pribavljanja neophodnih dozvola za gradnju;
 • Zastupanje pred nadležnim organima radi pribavljanja dozvola u skladu sa zaštitom životne sredine.

MS Legal poseban fokus stavlja na pravo zakupa nepokretnosti i zastupa interese svojih klijenata kako u pogledu zakupa prostora za stanovanje tako i u pogledu zakupa poslovnih prostora. U ovim slučajevima naše advokate angažuju i radi:

 • Pregovaranja, sastavljanja i pregleda ugovora o zakupu prostora;
 • Zastupanja u postupcima proisteklim iz ugovora o zakupu;
 • Savetovanja i zastupanja prilikom izmene ili raskida ugovora o zakupu.