Izaberite stranicu

Krivično i prekršajno pravo

Krivično pravo

MS Legal tim zastupa klijente i u krivičnim postupcima u sledećim situacijama:

 • Podnošenje krivičnih prijava i privatnih tužbi;
 • Odbranu okrivljenih u prethodnom i krivičnom postupku;
 • Zastupanje privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca u krivičnom postupku;
 • Ulaganje žalbi i drugih pravnih lekova na odluke krivičnih sudova i drugih organa postupka;
 • Zastupanje u postupcima vezanim za puštanje osuđenog na uslovni otpust;
 • Druge oblasti krivičnog prava

Naš advokatski tim zastupa i u postupcima naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode.

Prekršajno pravo

MS Legal tim stručno i efikasno zastupa i savetuje klijente u svim prekršajnim postupcima i postupcima privrednih prestupa, što podrazumeva odbranu okrivljenih u prekršajnim postupcima, zastupanje oštećenih lica u prekršajnom postupku, osporavanje prekršajnog naloga i zahtev za sudsko odlučivanje, i dr.

Oblasti prekršajnog prava i privrednih prestupa u kojima pružamo pravnu pomoć klijentima su:

 • Saobraćajni prekršaji;
 • Protivpožarna zaštita;
 • Privredni prestupi;
 • Zaštita podataka o ličnosti;
 • Carinski propisi i devizno poslovanje;
 • Poreski prekršaji;
 • Oglašavanje i javno informisanje;
 • Druge oblasti prekršajnog prava.