Izaberite stranicu

Primena Zakona o agencijskom zapošljavanju („Sl. glasnik RS“, br. 86/2019 – dalje: Zakon) počela je od 1. marta ove godine. Svesni da je epidemija Korona virusa donela sa sobom i promene u radno pravnim odnosima u svim delatnostima, MS Legal advokati su za svoje klijente pripremili brošuru koja predstavlja skup najvažnijih pogodnosti koje donosi ovaj Zakon. Brošura je javno i lako dostupna ovde.

Primera radi, Zakon predviđa ograničenja u broju ustupljenih zaposlenih kod poslodavca korisnika i to tako što ukupan broj ustupljenih zaposlenih u radnom odnosu na određeno vreme kod poslodavca korisnika ne može da bude veći od 10% od ukupnog broja zaposlenih kod poslodavca korisnika na dan zaključenja ugovora o ustupanju zaposlenih, odnosno na dan izmene tog ugovora kojima se menja broj ustupljenih zaposlenih.

Dalja ograničenja:

Broj zaposlenih kod poslodavca korisnika koji ima manje od 50 zaposlenihMaksimalni broj ustupljenih zaposlenih
2 – 91
10 – 192
20 – 293
30 – 394
40 – 495

 

Da li će epidemija ostaviti posledice i na razvoj novog oblika angažovanja radne snage u Srbiji ostaje nam da vidimo u praksi.

MS Legal partneri Nataša Stojnov i Valentina Momčilović su u novembru mesecu 2019. godine održali seminar na temu Pravci zakonske regulative u oblasti Agencijskog zapošljavanja.