Izaberite stranicu

Kompanijama u RS je izmenama Zakona o privrednim društvima stavljena na raspolaganje nova mogućnost za motivaciju svojih zaposlenih, što se pokazalo naročito važno u IT industriji i kod start up kompanija.

Kompanije (DOO) sada mogu da formiraju rezervisani sopstveni udeo društva, odlukom skupštine društva i to od udela (svih ili pojedinih) članova društva i uz njihovu saglasnost. Članovi koji se sa time saglase mogu, dakle, svoj udeo u kompaniji preneti na društvo (bez naknade) i od tih udela se formira rezervisani sopstveni udeo društva. Kompanija poslodavac može, nakon toga, dati opciju zaposlenima da steknu udeo u kompaniji određenog dana po određenoj ceni,  te mu u  tu svrhu iz rezervisanog sopstvenog udela izdaje finansijski instrument, koji zaposleni ne može dalje preneti na drugo lice.

Zaposlenima se, dakle, daje opcija da po povlašćenoj ceni steknu udeo u društvu nakon isteka određenog vremena (potrebnog da društvo razvije određeni proizvod ili postigne određeni poslovni rezultat na tržištu). Na taj način zaposleni imaju motivaciju da što bolje obavljaju svoje radne zadatke i tako povećaju vrednost kapitala kompanije poslodavca, jer se u tom slučaju povećava i vrednost njihovog udela u kompaniji.

Ideja uvođenja novog finansijskog instrumenta koje izdaje DOO je unapređenje privrednog ambijenta i privredni rast, a naročito rast IT industrije i omogućavanje društvima iz te oblasti da posluju u skladu sa svetskim standardima.

Ovaj način stimulacije zaposlenih se u uporednom pravu pokazao kao dobro rešenje, kako u IT industriji, tako i u svim drugim slučajevima start up kompanija. Imajući u vidu da ova društva imaju kapacitet da u kratkom roku uvećaju svoju vrednost, odnosno vrednost svojih proizvoda, a da je uglavnom reč o društvima koja nemaju početni kapital za isplatu adekvatnih zarada, dodatna stimulacija zaposlenih vrši se davanjem mogućnosti tim zaposelnima da postanu članovi društva, te da učešćem u upravljanju i dobiti društva ili prodajom vlasničkog udela koji je stečen po povlašćenoj ceni ostvare prihod koji je adekvatan njihovom angažovanju u razvoju kompanije, odnosno njenog proizvoda.

Društvo može imati više rezervisanih sopstvenih udela, a procenat učešća svih rezervisanih sopstvenih udela u osnovnom kapitalu društva ne može biti veći od 40 odsto.

Izmene Zakona o privrednim društvima čija primena počinje 1. aprila 2020. godine odnose se na sve kompanije koje posluju u obliku društva sa ograničenom odgovornošću.

Za sve dodatne informacije u vezi sa sprovođenjem navedenog postupka možete da nas kontaktirate na office@mslegal.rs