Izaberite stranicu

Posle dužeg perioda agonije za poslodavce i nedoumica koje mere su na snazi, odnosno kojih ograničenja treba da se pridržavaju radi suzbijanja širenja epidemije Covid 19, nadležni organi su konačno regulisali ova pitanja. Novi propis predviđa obavezu donošenja jednog novog akta od strane poslodavca, ali garantuje jasno predviđene mere, postupak i zaduženja.

Prema Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti (dalje: Pravilnik) koji je stupio na snagu 11. jula ove godine, svi poslodavci su u obavezi da do 10. avgusta 2020. godine donesu Plan primene preventivnih mera koji će obuhvatiti:

• mere i aktivnosti za sprečavanje epidemije,
• zaduženja za primenu i kontrolu sprovođenja preventivnih mera, kao i
• postupanje u slučaju pojave zarazne bolesti.

Adekvatno sastavljen Plan primene preventivnih mera će poslodavcu i zaposlenima olakšati poslovanje u skladu sa Zakonom i ima za cilj da otkloni dvoumljenja u načinu organizovanja poslovanja za vreme epidemije.

 

Šta predviđa Pravilnik?

Pravilnik definiše preventivne mere, odnosno preventivne aktivnosti koje je poslodavac dužan da preduzme, potom predviđa obaveze lica za bezbednost i zdravlje na radu, ali i obaveze zaposlenih, kao i mere i aktivnosti za postupanje u slučaju pojave epidemije.

Ipak ovim Pravilnikom se ne regulišu obaveze poslodavca kada je u pitanju obavljanje rada od kuće ili kada je reč o radu na terenu. Dakle, poslodavci kod kojih je rad organizovan u poslovnim prostorijama (makar i delimično), imaju obavezu da svoje poslovanje usklade sa Pravilnikom.

 

Koje mere poslodavci treba da preduzmu?

Pravilnik je jasan kada su u pitanju dužnosti poslodavca, pa je svaki poslodavac dužan da:

1) pre početka rada obezbedi pisane instrukcije i uputstva o merama i postupcima za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti, koji sadrže informaciju o simptomima zarazne bolesti;

2) u skladu sa mogućnostima, ukoliko nije organizovan rad u smenama, izvrši preraspodelu radnog vremena uvođenjem druge ili treće smene sa manjim brojem zaposlenih;

3) sprovodi pojačanu higijenu i dezinfekciju radnih i pomoćnih prostorija što uključuje redovnu dezinfekciju prostorija i često provetravanje radnog prostora;

4) obezbedi zaposlenima dovoljne količine sapuna, ubrusa, tekuće vode i dezinfekcionih sredstava na bazi alkohola za pranje ruku;

5) obezbedi redovno čišćenje svih površina koje se često dodiruju na radnom mestu, posebno prostorija i opreme kao što su toaleti, kvake na vratima, fiksni telefoni, računarska oprema i druga oprema za rad;

6) uredi način vođenja evidencije o dezinfekciji radnih i pomoćnih prostorija koju organizuje i sprovodi;

7) obezbedi izradu uputstava za bezbedan i zdrav rad sa izvođačima radova, dobavljačima, distributerima i spoljnim saradnicima;

8) organizuje i obezbedi redovno uklanjanje otpada i smeća (kante za smeće obložene plastičnom kesom) iz prostorija tako da se mogu isprazniti bez kontakta sa sadržajem.

 

Šta u slučaju pojave zaraze u kolektivu?

Poslodavac je dužan da u slučaju pojave zarazne bolesti kod svojih zaposlenih obezbedi primenu preventivnih mera, a naročito sledećih:

1) prostor u kome je boravio zaposleni koji je zaražen se redovno fizički i hemijski dezinfikuje i provetrava;

2) poštuju se procedure ulaska i izlaska u prostorije poslodavca, koriste propisana sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu i druge mere zaštite tokom procesa rada;

3) precizno se definišu pravci kretanja zaposlenih kroz radne i pomoćne prostorije;

4) organizuje se stroga kontrola kretanja zaposlenih iz organizacione jedinice u kojoj je radio zaposleni koji je zaražen;

5) kontakti zaposlenih iz organizacione jedinice u kojoj je boravio zaposleni koji je zaražen sa drugim zaposlenima se svode na nužne uz propisane mere zaštite;

6) primenjuju se sve druge mere po preporuci epidemiologa.

Ništa manje bitna nije ni obaveza poslodavaca koji se nalaze na teritoriji opštine na kojoj je proglašeno vanredno stanje da ispoštuju i da primene posebne mere zaštite predviđene Uredbom Vlade o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19.

Sva dodatna pitanja u vezi sa izradom Plana primene preventivnih mera možete uputiti MS Legal advokatima na sledeću E-Mail adresu: office@mslegal.rs