Izaberite stranicu

Vlada Republike Srbije je usvojila Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19 virusa. O predviđenim ekonomskim merama za podršku privredi smo se posvetili u prethodnom tekstu, a u nastavku sledi pregled mogućnosti kada su u pitanju KREDITI koje u ovom cilju nudi Fond za razvoj Republike Srbije.

Osnovni cilj ponuđenih kredita jeste obezbeđivanje podrške privrednim subjektima za nabavku obrtnih sredstava kao i za održavanje tekuće likvidnosti radi redovnog izmirivanja obaveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima ali i državi.

Nadležan za realizaciju ovog Programa je Fond za razvoj Republike Srbije sve dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 10. decembra 2020. godine. Za realizaciju Programa, odnosno za kredite izdvojeno je 24 000 000 000 dinara.

 

Kome su namenjeni krediti Fonda za razvoj?

Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju: preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koja obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost.

Napomena: Kredit se može odobriti i ako je u zvaničnim finansijskim izveštajima privrednog subjekta za jednu od poslednje dve godine, iskazan neto gubitak ali je ostvaren poslovni dobitak.

 

Koje delatnosti su isključene iz ovog Programa?

Kredite Fonda za razvoj radi očuvanja likvidnosti ne mogu koristiti:

 • privredni subjekti koji se bave delatnošću organizovanja igara na sreću, lutrije i slične delatnosti;
 • privredni subjekti koji se bave delatnošću u vezi sa prometom nafte i naftnih derivata;
 • privredni subjekti koji se bave proizvodnjom i prometom bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.

 

Koji su uslovi kredita za očuvanja likvidnosti?

 • rok otplate do 36 meseci koji uključuje grejs period do dvanaest meseci, ukupno trajanje kredita je do 12 meseci grejsa i do 24 meseca otplate;
 • kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou;
 • krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima;
 • minimalni iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima za privredna društva je 1.000.000,00 dinara a za preduzetnike, zadruge i privredne subjekte registrovane u relevantnom registru 200.000,00 dinara;
 • maksimalan iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima može biti:
  o za preduzetnike i mikro pravna lica do 10.000.000,00 RSD,
  o za mala pravna lica do 40.000.000,00 RSD i
  o za srednja pravna lica do 120.000.000,00 RSD;
 • otplata kredita vršiće se u mesečnim anuitetima;
 • u grejs periodu kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu;
 • osnovni uslov za realizaciju ovih kredita je zadržavanje broja zaposlenih, u skladu sa izveštajem Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja o broju radnika na određeno i neodređeno vreme na dan 16. mart 2020. godine, s tim da se kako do dana podnošenja zahteva tako i u toku korišćenja kredita prihvata odstupanje do 10% od navedenog broja zaposlenih.

 

Koji su predviđeni instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita?

 • Menica i menično ovlašćenje jemca/pristupioca dugu (ukoliko postoji jemstvo/pristupanje dugu drugog privrednog subjekta) i/ili
 • hipoteka na nepokretnostima čija je tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita i/ili
 • zaloga na opremi/pokretnim stvarima čija je tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita i/ili
 • menica i menično ovlašćenje osnivača/akcionara dužnika;
 • menica i menično ovlašćenje dužnika se obavezno dostavljaju uz neko od navedenih sredstava obezbeđenja.

 

Koja su zahtevana sredstva obezbeđenja za konkretnog korisnika kredita?

U zavisnosti od iznosa kredita, korisnici kredita dostavljaju sledeća sredstva obezbeđenja:

 • do iznosa od 1.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita i lične menice osnivača (svih osnivača),
 • do iznosa od 2.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo fizičkog lica koje je zaposleno na neodređeno vreme,
 • do iznosa od 10.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo povezanog pravnog lica,
 • do iznosa od 25.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo bonitetnog privrednog subjekta koji nije povezano pravno lice sa korisnikom kredita,
 • za iznos iznad 25.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, zaloga na opremi u vlasništvu korisnika kredita ili zalogodavca i/ili hipoteka prvog reda.

Napomena: Za klijente iz portfolia Fonda za razvoj Republike Srbije koji već imaju uspostavljene realne/odgovarajuće kolaterale, krediti će se odobravati uz kolateral višeg reda.

Garancija banke, ručna zaloga i hipoteka mogu biti obezbeđenja za sve iznose kredita, dok jemstvo bonitetnog privrednog subjekta (koje nije povezano lice) može biti obezbeđenje za sve iznose kredita do 25.000.000 dinara.

Za sva dalja pitanja u vezi sa ostvarivanjem prava na korišćenje kredita iz Programa podrške privredi Srbije MS Legal tim Vam stoji na raspolaganju. Svoje nedoumice možete uputiti na: office@mslegal.rs