Izaberite stranicu

Novi Zakon o žigovima Republike Srbije u primeni je od 1. februara 2020. godine i donosi dosta izmena i novina na ovom polju. MS Legal se bavio pitanjima relevantnim za zaštitu brenda naših klijenta i u nastavku izdvojio najbitnije izmene, kao i pregled značajnih postupaka i informacija kada je u pitanju izgradnja brenda.

Jedna tehnološki bitna novina jeste ukidanje obaveze da znak mora biti grafički predstavljen da bi mogao da uživa pravnu zaštitu. Imajući u vidi razvoj savremene tehnologije, ukidanje ovog uslova otvara vrata velikom broju tehničkih rešenja predstavljanja žiga određenog proizvoda, odnosno određene kompanije u elektronskom obliku kao što su: ZVUČNI ŽIG, ŽIG KOJI SE SASTOJI OD SLIKA U POKRETU ili MULTIMEDIJALNI ŽIG.

Ovim Zakonom nije samo proširena lista znakova koji uživaju pravnu zaštitu, već je proširena i mogućnost zaštite svog brenda u razvoju, u slučaju pokušaja „preuzimanja“ od strane trećeg lica. Tako, po osnovu prigovora privrednog društva koje je upisano u registar pre datuma podnošenja prijave za priznanje žiga u odnosu na koju se podnosi prigovor, ili pre datuma prava prvenstva te prijave, neće se registrovati žig ako je naziv privrednog društva ili njegov bitan deo istovetan ili sličan znaku iz prijave, a roba ili usluge koji su predmet delatnosti tog privrednog društva istovetni su ili slični onima iz prijave žiga i koriste se u prometu, osim ako je podnosilac prijave za priznanje žiga u trenutku podnošenja prijave imao privredno društvo sa istovetnim ili sličnim nazivom.

Novitet predstavlja i uvođenje novog apsolutnog razloga za odbijanje registracije žiga. Cilj ove nove mogućnosti jeste sprečavanje neovlašćene registracije oznaka geografskog porekla, kao i zaštićenih naziva biljnih sorti.

UKIDA SE ŽALBA

Novim odredbama Zakona o žigovima je ukinuta mogućnost podnošenja žalbe, a rešenja nadležnog organa kojim odlučuje o zahtevu za priznanje žiga biće konačna i biće ih moguće napadati samo tužbom u upravnom sporu. Ovakvom regulacijom odustalo se od žalbenog postupka koji se primenjivao više od 10 godina.

UVODI SE SISTEM PRIGOVORA (OPOZICIJE)

Možda najznačajnija novina jeste uvođenje potpuno nove faze postupka, odnosno uvođenje sistema prigovora (opozicije), u postupak ispitivanja prijave žiga.

Ovaj novitet rezultat je usklađivanja propisa sa evropskim regulativima, a sistem opozicije je prepoznat kao uobičajeno rešenje u zakonodavstvu mnogobrojnih evropskih zemalja. Putem prigovora biće omogućeno ovlašćenim licima da u roku od tri meseca od datuma objave prijave žiga podnesu prigovor zasnovan na razlozima za odbijanje prijave iz ovog Zakona. Iz tog razloga je jedna od novina koje Zakon predviđa i objava prijave žiga u službenom glasilu Zavoda za intelektualnu svojinu (Glasnik intelektualne svojine). Objava prijave žiga u službenom glasilu Zavoda je isto potpuno nova faza postupka, neophodna da bi se ovlašćenim licima omogućilo da nadležnom organu dostave pomenuti prigovor na registraciju žiga. Objavljivaće se samo uredne prijave žiga i one kod kojih Zavod nije našao da postoje smetnje za registraciju propisane čl. 4 – 6. ovog Zakona.

U slučaju da je podnet prigovor na prijavu žiga, Zavod će ispitivati da li je prigovor podnelo ovlašćeno lice, da li je prigovor podnet u propisanom roku, kao i da li ima propisanu sadržinu. U slučaju da je prigovor uredan, Zavod će obavestiti podnosioca prijave o podnetom prigovoru, dostaviće primerak prigovora i pozvati ga da se u roku od 60 dana od dana prijema obaveštenja izjasni na prigovor. Navedeni rok se ne može produžavati, a u slučaju da podnosilac prijave ne odgovori na prigovor, prijava će biti odbijena u granicama zahteva navedenih u prigovoru. U slučaju usvajanja prigovora rešenjem, u odnosu na deo robe ili usluga, postupak po prijavi žiga se nastavlja nakon konačnosti tog rešenja. U toku postupka po prigovoru Zavod može i da zastane sa postupkom ukoliko obe stranke to zajednički zatraže, a radi pokušaja da reše spor mirnim putem. Sa postupkom se može zastati najduže 24 meseca. U slučaju da podnosilac prijave za priznanje žiga i podnosilac prigovora postignu dogovor, dužni su da o tome obaveste Zavod, da naglase da podnosilac prigovora odustaje od podnetog prigovora. Zavod će pod takvim okolnostima doneti rešenje o obustavi postupka po prigovoru. Prigovor se može podneti čak i na međunarodnu registraciju žiga.

MS Legal advokatska kancelarija svakodnevno savetuje svoje klijente u oblasti zaštite žiga kao i drugih oblika intelektualne svojine, a osim u pogledu registracije žiga MS Legal tim vrši dalju kontrolu zaštite žiga, koja podrazumeva praćenje vremena na koje je žig registrovan i blagovremeno produženje njegove zaštite. Detaljnije o uslugama iz ove oblasti koje pružaju MS Legal advokati možete pogledati OVDE.

MS Legal zastupa svoje klijente kako u sudskim postupcima pokrenutim povodom povrede prava intelektualne svojine, tako i u vansudskim postupcima iz ove oblasti (medijacija i arbitraža).

Sva Vaša pitanja u vezi sa ovom temom, budite slobodni da upitite na: office@mslegal.rs