Izaberite stranicu

Novim izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju uvedena su nova rešenja i novi instituti u postupak izvršenja. Cilj izmena je odstranjivanje nedoumica koje su se javile u praksi. Izmene će se primenjivati od 01. januara 2020. godine, dok je za pojedine odredbe predviđena primena tek od marta, odnosno septembra iduće godine.

Bitnu novinu predstavlja uvođenje mogućnosti posredovanja javnih izvršitelja između poverilaca i dužnika, pa prema ovim izmenama svaki poverilac može da pokrene postupak dobrovoljnog namirenja novčanog potraživanja pred javnim izvršiteljem pre pokretanja postupka, što ima za cilj smanjenje troškova.

Zakon sada predviđa da će se izvršnom poveriocu koji je pokrenuo više postupaka izvršenja protiv dužnika, na osnovu iste izvršne ili verodostojne isprave, a mogao je svoja potraživanja da namiri u jednom postupku, naknaditi troškovi samo za jedan izvršni postupak.

Druge novine koje predviđaju ove izmene i dopune Zakona su:

  • uvođenje elektronske oglasne table i elektronskog javnog nadmetanja;
  • skraćeni izvršni postupak u privrednim sporovima;
  • sprovođenje izvršenja na celokupnoj imovini dužnika u postupku koji se vodi na osnovu verodostojne isprave;
  • odluka Ustavnog suda kojom je usvojen zahtev podnosioca ustavne žalbe za naknadu štete smatra se izvršnom ispravom;
  • novo sredstvo obezbeđenja: unovčenje drugih imovinskih prava izvršnog dužnika kao što su žig, patent i drugo;
  • isključiva nadležnost javnih izvršitelja za naplatu zakonskog izdržavanja i dr.

Za pitanja i pravnu podršku u vezi sa postupkom izvršenja u Republici Srbiji, možete se obratiti našoj advokatskoj kancelariji putem mejla office@mslegal.rs