Izaberite stranicu

Svaka kompanija u Republici Srbiji se u poslednjim nedeljama marta 2020. godine suočila sa problemima u poslovanju koji su posledica uticaja korona virusa. Vlada Srbije je u cilju očuvanja privrede pripremila paket ekonomskih mera, a MS Legal advokati su se bavili mogućnostima i postupcima apliciranja za ostvarenje ovih olakšica i finansijskih pogodnosti.

Paket ekonomskih mera za kompanije u Srbiji vredan je ukupno 5,1 milijarda evra, a svaki privredni subjekt ima više načina na raspolaganju kako svoje poslovanje da očuva, ojača i proširi. Advokatska kancelarija MS Legal posvećuje posebnu pažnju analizi mogućnosti koje su stavljene na raspolaganje privrednim subjektima, kao i analizi rada svake pojedinačne kompanije radi pružanja adekvatnog saveta i mišljenja i pronalaženja optimalnog načina za ostvarivanje ovih finansijskih pogodnosti ali i vodi svoje klijente kroz ovaj postupak korak po korak.

Cilj ovih finansijskih olakšica je očuvanje zaposlenja i pomoć preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima, ali i velikim kompanijama.

Preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća

Preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća čine najširu privrednu grupu, a olakšice koje mogu da služe očuvanju njihovog poslovanja su:

1. isplata preduzetnicima paušalima, odnosno zaposlenima u mikro, malim i srednjim preduzećima tri minimalne zarade od strane države (minimalna neto zarada za mesec januar 2020. godine je iznosila 31.747,36 dinara) i to tokom naredna tri meseca. Isplata zarada će biti po protoku perioda od dva meseca (polovinom maja meseca 2020. godine bi trebalo da bude isplaćena prva minimalna zarada za zaposlene u preduzećima, kao i preduzetnicima, dok bi naredne dve bile u naredna dva meseca u istom intervalu). Isplata tri minimalne zarade neće biti odjednom kako bi se izbegle potencijalne zloupotrebe, odnosno da kompanije ne bi otpuštale zaposlene po prijemu obećane isplate zarada. Putem poreskih prijava će biti omogućeno privrednim subjektima da ostvaruju ova prava, a obećana sredstva će biti uplaćivana na bankovni račun zaposlenog, a ne poslodavca. Način isplate će biti preciznije uređen Uredbom koja će biti doneta u narednih deset dana.

2. pogodnosti koje će ponuditi program finansijske podrške Fonda za razvoj u uslovima Covid 19 krize i

3. garantovani krediti iza kojih će stajati Republika Srbija.

Poreske olakšice

Paket ekonomskih mera u poreskom smislu podrazumeva:

1. odlaganje poreza na zarade i doprinose za privatni sektor u periodu trajanja vanrednog stanja, uz kasniju otplatu nastale obaveze u ratama sa početkom najranije od 2021. godine,

2. odlaganje plaćanja akontacija poreza na dobit u drugom kvartalu,
3. oslobađanje od obaveze plaćanja PDV za sve donatore.

Direktna podrška likvidnosti preduzeća

Mikro, mala i srednja preduzeća, poljoprivredna gazdinstva, zadruge i dr. imaju na raspolaganju nekoliko finansijskih opcija da dobiju obrtna sredstva za likvidnost kako bi se izborili sa posledicama ove krize: programi Fonda za razvoj, povoljni krediti koji će biti oblikovani za konkretnu situaciju, uz pomoć garantnih šema, kao i krediti iza kojih stoji država (banke neće imati veliki rizik).

Olakšice se neće se primenjivati na ona preduzeća koja su od polovine marta smanjila broj zaposlenih za vise od 10%. Ipak svako lice koje je bilo zaposleno u velikoj kompaniji, a kome je otkazan Ugovor o radu od strane poslodavca a u vezi sa smanjenjem obima posla zbog uticaja korona virusa moći će da ostvari pravo na iznos od 50% minimalne zarade.

Sektorska podrška pojedinim privrednim granama

Imajući u vidu da je kriza posebno pogodila određene privredne grane, postoji mogućnost uvođena posebnih program podrške očuvanju likvidnosti preduzeća iz određenog sektora. To bi pre svega moglo da znači da ugostiteljski sektor može da očekuje dodatne vidove finansijske pomoći države.

Velike korporacije (korporativne obveznice)

Način dodatnog finansiranja na koji velika preduzeća u Srbiji mogu da računaju su korporativne obveznice. Cilj uključivanja i države u tržište kapitala jeste da velike kompanije osim obezbeđenja likvidnosti dođu i do kapitala za nove investicije i dalju proizvodnju. Ideja je da se emisijom obveznica na tržištu kapitala prikupi dovoljno sredstava za novo investiranje (proširenje poslovanja u regionu, izgradnja objekata i dr.). Ovo svakako ima za cilj i privlačenje sredstava iz inostranstva kako bi se podstakao rast i razvoj domaćih kompanija.

Pored ovog programa privredni subjektima je olakšano poslovanje uvođenjem moratorijuma, ali i smanjenjem referentna kamatne stope za 0,5 %.

MS Legal advokati prate primenu donesenih ekonomskih mera i stoje svojim klijentima na raspolaganju za pomoć i podršku za ostvarivanje prava i ekonomskih olakšica kako u savetodavnom smislu, tako i u vidu zastupanja u postupcima koji će biti regulisani najavljenom Uredbom.

Za sva pitanja u vezi sa ekonomskim olakšicama namenjenim privrednim subjektima možete uputiti na office@mslegal.rs