Izaberite stranicu

Rasprostranjenost i širenje novog korona virusa (Covid-19) je glavna tema ovih dana kako u svetu tako i kod nas. U momentu pisanja ovog teksta u Srbiji nadležna institucija još nije proglasila epidemiju, ali je važno da se poslodavci na vreme informišu o svojim, ali i o pravima i obavezama zaposlenih u toj situaciji. MS Legal se u ovom tekstu bavio najvažnijim radno-pravnim pitanjima sa kojima se kompanije u Srbiji susreću, a tiču se zakonskih mogućnosti i obaveza u ovoj situaciji.

1. Da li je poslodavac u obavezi da isplati naknadu zarade zaposlenima u kompaniji ukoliko dođe do obustave rada u kompaniji?

Zaposleni kod poslodavca kod koga dođe do privremenog prekida obavljanja delatnosti zbog potencijalne epidemije ima pravo na naknadu zarade. Visina naknade zarade za vreme prekida rada do koga je došlo naredbom nadležnog državnog organa ili nadležnog organa poslodavca zbog neobezbeđivanja bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu, koja je uslov daljeg obavljanja rada bez ugrožavanja života i zdravlja zaposlenih i drugih lica se utvrđuje opštim aktom poslodavca i ugovorom o radu. Svaki poslodavac je u obavezi da postupa u skladu sa Zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu, te od ugovorenog zavise pojedinosti svakog konkretnog slučaja.

2. Da li poslodavac ima mogućnost da za vreme prekida rada usled proglašenja epidemije uputi zaposlene na korišćenje neplaćenog odsustva?

Poslodavac ne može za vreme prekida rada do kojeg može doći bez krivice zaposlenog samoinicijativno da uputi zaposlene na korišćenje neplaćenog odsustva. Naprotiv, Zakon o radu predviđa da zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini koja je utvrđena opštim aktom i ugovorom o radu za vreme prekida rada. Do prekida rada može doći bilo naredbom nadležnog državnog organa ili samo nadležnog organa kod konkretnog poslodavca, a zbog neobezbeđivanja bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu, što svakako jeste slučaj kada je u pitanju epidemija. Zakonom nije zagarantovan ni minimalni iznos ove naknade već poslodavac ima pravo da je sam odredi.

3. Da li poslodavac može da uputi zaposlene da rade od kuće za vreme epidemije?

Poslodavac naravno može da uputi zaposlene da rade od kuće, ali logično samo ako priroda posla i organizacija rada kod poslodavca to dozvoljavaju. Poslodavac čija je priroda delatnosti takva da nije moguće organizovati rad van prostorija poslodavca, neophodno je da svoje poslovanje uskladi sa uslovima vanrednog stanja i to da, ukoliko je to moguće i ne iziskuje dodatna sredstva, organizuje rad u smenama, kako bi što manji broj zaposlenih i svih drugih radno angažovanih lica rad obavljao istovremeno u jednoj prostoriji, da omogući održavanje svih poslovnih sastanaka elektronskim, odnosno drugim odgovarajućim putem (video link, video poziv i dr.), kao i da odloži službena putovanja u zemlji i inostranstvu, u skladu sa odlukom nadležnog organa o zabrani, odnosno privremenom ograničenju ulaska i kretanja.

Rad od kuće je rad koji zaposleni za poslodavca obavlja u prostorijama u kojima živi, u kući ili stanu. Poslodavac je u obavezi da obezbedi zaposlenom u tom slučaju u njegovom domu svu neophodnu opremu, odnosno sredstva za rad, kao i da ih održava u ispravnom stanju. Sve ostale pojedinosti koje uređuju rad od kuće regulišu se ugovorom o radu. Imajući u vidu da većina poslodavaca u samom ugovoru o radu nije predvidela uslove rada od kuće, uređenje te vrste rada, može se u ovoj situaciji pravno regulisati rešenjem ili aneksom ugovora o radu koji poslodavac zaključuje sa zaposlenim.
Dana 16.03.2020. godine je doneta i stupila na snagu Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja („Sl. glasnik RS“, br. 31/2020). Ova Uredba predviđa poslodavcu mogućnost da donese rešenje (umesto aneksa) kojim će odlučiti o obavljanju poslova van prostorija poslodavca. Prilikom donošenja Rešenja poslodavac treba da reguliše trajanje radnog vremena, da uredi način vršenja nadzora nad radom zaposlenih i da isto uskladi sa postojećim opštim aktima i zakonskim propisima. Svaki poslodavac koji se odluči na ovaj način i organizaciju rada podleže obavezi vođenja evidencije o zaposlenima koji obavljaju rad van prostorija poslodavca.

MS Legal prepoznaje važnost ugovaranja uslova rada i u ovim vanrednim okolnostima i stoji uz svoje klijente shvatajući potrebe poslodavca za brzim i efikasnim delovanjem.

4. Da li poslodavac mora da donese odluku o radu od kuće zbog epidemije?

Da, ukoliko poslodavac proceni da je moguće i da je usled epidemije bolje da se rad nastavi od kuće sve dok novonastale okolnosti traju, potrebno je da donese odluku o tome.

5. Šta je poslodavac sve u obavezi da učini u momentu proglašenja epidemije?

U slučaju proglašenja epidemije poslodavac treba da preduzme sve moguće mere u cilju zdravstvene zaštite svih zaposlenih i to na najvišem nivou. Zakon o zdravstvenoj zaštiti poslodavcu kao odgovornom licu za svoje zaposlene nameće obavezu da ukaže zaposlenima koje sve mere prevencije treba da preduzmu u cilju sprečavanja širenja epidemije, kao i da ih dodatno informiše da se u slučaju pojave simptoma mogu obratiti na dežurni telefon nadležnom ministarstvu zdravlja ili institutima i zavodima za javno zdravlje na teritoriji opštine na kojoj borave.