Izaberite stranicu
Nepodvrgavanje PCR testu kao razlog za otkaz

Nepodvrgavanje PCR testu kao razlog za otkaz

PCR test, koji je 1993. izumeo američki biohemičar i dobitnik Nobelove nagrade, Kari Mullis, i dalje se koristi u Srbiji kao i u većini drugih zemalja za utvrđivanje infekcije virusom SARS-CoV-2. Nakon uzimanja brisa grla za veoma kratko vreme laboratorija ga...
Srbija dobija „Kripto“ zakon

Srbija dobija „Kripto“ zakon

Vlada Srbije donela je odluku o obrazovanju Radne grupe za izradu Nacrta kriptoimovinskog regulatornog okvira u Srbiji. Zadatak ove Radne grupe je da koordinira pripremu Nacrta kriptoimovinskog regulatornog okvira, s obzirom na važnost kripto imovine za dalji razvoj...
Ko može biti lice za zaštitu podataka o ličnosti?

Ko može biti lice za zaštitu podataka o ličnosti?

Iako se Zakon o zaštiti podataka o ličnosti primenjuje već preko osam meseci, ostale su i dalje brojne nedoumice sa kojima se susreću kompanije u Srbiji kada je u pitanju usklađivanje poslovanja sa odredbama ovog Zakona. Kompanijama čije poslovanje je usko vezno za...
Krediti Fonda za razvoj Republike Srbije

Krediti Fonda za razvoj Republike Srbije

Vlada Republike Srbije je usvojila Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19 virusa. O predviđenim ekonomskim merama za podršku privredi smo se posvetili...
Ekonomske mere Vlade Srbije za pomoć privredi

Ekonomske mere Vlade Srbije za pomoć privredi

Svaka kompanija u Republici Srbiji se u poslednjim nedeljama marta 2020. godine suočila sa problemima u poslovanju koji su posledica uticaja korona virusa. Vlada Srbije je u cilju očuvanja privrede pripremila paket ekonomskih mera, a MS Legal advokati su se bavili...