Izaberite stranicu
Nepodvrgavanje PCR testu kao razlog za otkaz

Nepodvrgavanje PCR testu kao razlog za otkaz

PCR test, koji je 1993. izumeo američki biohemičar i dobitnik Nobelove nagrade, Kari Mullis, i dalje se koristi u Srbiji kao i u većini drugih zemalja za utvrđivanje infekcije virusom SARS-CoV-2. Nakon uzimanja brisa grla za veoma kratko vreme laboratorija ga...
MS Legal Brošura- Zakon o Agencijskom zapošljavanju

MS Legal Brošura- Zakon o Agencijskom zapošljavanju

Primena Zakona o agencijskom zapošljavanju („Sl. glasnik RS“, br. 86/2019 – dalje: Zakon) počela je od 1. marta ove godine. Svesni da je epidemija Korona virusa donela sa sobom i promene u radno pravnim odnosima u svim delatnostima, MS Legal advokati su za svoje...
Srbija dobija „Kripto“ zakon

Srbija dobija „Kripto“ zakon

Vlada Srbije donela je odluku o obrazovanju Radne grupe za izradu Nacrta kriptoimovinskog regulatornog okvira u Srbiji. Zadatak ove Radne grupe je da koordinira pripremu Nacrta kriptoimovinskog regulatornog okvira, s obzirom na važnost kripto imovine za dalji razvoj...
Ko može biti lice za zaštitu podataka o ličnosti?

Ko može biti lice za zaštitu podataka o ličnosti?

Iako se Zakon o zaštiti podataka o ličnosti primenjuje već preko osam meseci, ostale su i dalje brojne nedoumice sa kojima se susreću kompanije u Srbiji kada je u pitanju usklađivanje poslovanja sa odredbama ovog Zakona. Kompanijama čije poslovanje je usko vezno za...