Izaberite stranicu
MS Legal Brošura- Zakon o Agencijskom zapošljavanju

MS Legal Brošura- Zakon o Agencijskom zapošljavanju

Primena Zakona o agencijskom zapošljavanju („Sl. glasnik RS“, br. 86/2019 – dalje: Zakon) počela je od 1. marta ove godine. Svesni da je epidemija Korona virusa donela sa sobom i promene u radno pravnim odnosima u svim delatnostima, MS Legal advokati su za svoje...
Srbija dobija „Kripto“ zakon

Srbija dobija „Kripto“ zakon

Vlada Srbije donela je odluku o obrazovanju Radne grupe za izradu Nacrta kriptoimovinskog regulatornog okvira u Srbiji. Zadatak ove Radne grupe je da koordinira pripremu Nacrta kriptoimovinskog regulatornog okvira, s obzirom na važnost kripto imovine za dalji razvoj...
Ko može biti lice za zaštitu podataka o ličnosti?

Ko može biti lice za zaštitu podataka o ličnosti?

Iako se Zakon o zaštiti podataka o ličnosti primenjuje već preko osam meseci, ostale su i dalje brojne nedoumice sa kojima se susreću kompanije u Srbiji kada je u pitanju usklađivanje poslovanja sa odredbama ovog Zakona. Kompanijama čije poslovanje je usko vezno za...
Krediti Fonda za razvoj Republike Srbije

Krediti Fonda za razvoj Republike Srbije

Vlada Republike Srbije je usvojila Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19 virusa. O predviđenim ekonomskim merama za podršku privredi smo se posvetili...