Izaberite stranicu
Ko može biti lice za zaštitu podataka o ličnosti?

Ko može biti lice za zaštitu podataka o ličnosti?

Iako se Zakon o zaštiti podataka o ličnosti primenjuje već preko osam meseci, ostale su i dalje brojne nedoumice sa kojima se susreću kompanije u Srbiji kada je u pitanju usklađivanje poslovanja sa odredbama ovog Zakona. Kompanijama čije poslovanje je usko vezno za...